Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan aktiivisten ja toiminnallisten menetelmien käyttöä potilaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kaikilla osa-alueilla vaikuttamalla asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin ja kipuun sekä aktivoimalla hänen tietoista suhdettaan kuntoutumiseen (Käypähoito). Eli yksinkertaistettuna: yksilöllisesti suunniteltua ja ohjattua kuntouttavaa liike- ja voimaharjoittelua, jonka tavoitteena on kasvattaa kuntoutettavan toiminnallista kapasiteettia ja vähentää mahdollisia oireita, kuten kipua ja/tai liikerajoitetta. Terapeuttinen harjoittelu saattaa olla sinulle entuudestaan tuttua, mikäli olet käynyt esim. fysioterapeutin vastaanotolla.

Hieronnalla ja manuaaliterapialla voidaan hoitaa erilaisia tuki- ja liikuntaelin oireita kuten kipua, mutta jos halutaan pureutua kivun juurisyihin ja tuottaa pidempiaikaisia tuloksia tai vaiva on hyvin sitkeä ja pitkä kestoinen on hyvä ottaa hieman aktiivisempi lähestymistapa. Terapeuttisen harjoittelun piiriin voidaan hakeutua samoista syistä kuin hierontaankin. Usein vastaanotolleni hakeudutaan sen jälkeen kun ollaan jo käyty mahdollisesti lääkärissä ja fysioterapeutin vastaanotolla. Alkuhaastattelussa saattaa käydä ilmi, että fysioterapeutilta on saatu kuntoutussuunnitelma ja ohjeet tämän toteuttamiseen. Kysyttäessä kuntoutussuunnitelman toteutuksesta saattaa vastaus olla harmillisen usein, että harjoitteet on jääneet tekemättä, eikä jatkokäyntejä ole varattu eli kuntoutus on jäänyt kesken.

Terapeuttisen harjoittelun ei tarvitse olla monimutkaista

Vastaanotollani hieronnan yhteydessä motivaatio terapeuttiseen harjoitteluun joskus kuitenkin syttyy uudestaan ja tällöin olen yhdessä asiakkaan kanssa kokeilemalla löytäneet uudenlaisia tapoja liikkua, jotka ovat oireen näkökulmasta siedettäviä ja sopivan yksinkertaisia, että sitoutuminen harjoitteen suorittamiseen esim. kotioloissa mahdollistuu. Yksinkertainen sääntö voisi olla, että yksi hyvin suunniteltu ja tehty harjoite auttaa enemmän kuin viisi tekemätöntä.

Voimavarakeskeisyys ja yhdessä tekeminen

Tapani lähestyä hoitotyötä on voimavarakeskeinen, näyttöön perustuva sekä positiivisella ihmiskäsityksellä varustettua. Jälkimmäinen tarkoittaa mm. sitä ajatusta, että me kaikki tiedämme hyvinvointiin liittyvistä asioista sen verran, että tiedämme mitä pitäisi tapahtua, jotta voimme paremmin. Usein kuitenkin elämämme on rakentunut sellaiseksi, että erilaisilla kuormitustekijöillä on niin iso rooli jaksamisessa, että uuden toimintatavan omaksuminen ei ole mahdollinen yksin. Kun alamme lähestyä asiaa siitä käsin mitä yksilö tarvitsee, jotta jonkin sopivasti mitoitetun harjoitteen tekeminen arjessa mahdollistuisi päästään mielentiaan, jossa on tilaa myös motivoitumisen heräämiselle. Ensin siis pitää tunnistaa näitä kuormitustekijöitä, todentaa ne ja sen jälkeen voimme lähteä tutkimaan minkälainen terapeuttinen harjoittelu sopii juuri sinulle ja sinun elämääsi.

Terapeuttisen harjoittelun käynti

Terapeuttisen harjoittelun suunnittelu lähtee samalla tavoin kuin hierontakin alkuhaastattelusta, jossa kartoitetaan terveydentilaa, kuormitustekijöitä ja elintapoja. Samoin kuin hierontahoidon suunnittelua edeltävästi tutkitaan ongelma-aluetta ja tehdään tarvittavat testit. Näillä on myös merkitystä hoidon seurannassa, jotta nähdään tuottaako terapeuttinen harjoittelu tulosta ja poissuljetaan mahdollisia lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen huomiota tarvitsevia asioita. Alkuhaastattelun ja tutkimusten perusteella voimme lähteä suunnittelemaan hoitoa, johon on mahdollista yhdistää myös manuaaliterapeuttisia asioita, kuten hierontaa. Teemme harjoitukset yhdessä ja ohjaan riittävästi, jotta niiden tekeminen tuntuu luontevalta kotona. Tämän jälkeen suunnitellaan jatkokäynnit ja annetaan muut mahdolliset kotihoito-ohjeet.

Terapeuttisen harjoitteluun kannattaa suhtautua uteliaasti ja pitkäjänteisesti. Yleensäkin voisi todeta, että parhaimman ja kestävämmän tuloksen todennäköisesti saavuttaa, kun käyntejä on suunniteltu sopivaan aikaväliin useampia. Luottamuksellinen yhteisyösuhde yhdistettynä hierontaan ja terapeuttiseen harjoitteluun ovat varsin toimiva resepti kohti kivuttomampaa elämää.

Lähteet:

Käypähoito: Terapeuttinen harjoittelu, 2022: https://www.kaypahoito.fi/nix02993

Carita Kanteleinen

Palvelen manuaaliterapeuttisin keinoin mm. erilaisissa tuki- ja liikuntaelin pulmissa. Omaan kokemusta eliittitason urheilijoiden kanssa työskentelystä. Minulla asiantuntemusta emotionaalisen traumatisoitumisen ilmiöistä ja erityistä kykyä kohdata ihmisiä joilla on vaikeita elämänkokemuksia, pitkittynyt kuormitustila ja/tai kroonistunut kiputila.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja

TMD purentalihashieronta

TMD purentalihashieronta

Purentalihashierontaa suositellaan erilaisiin purentalihaselimistön toimintahäiriöihin, joiden taustalla on usein kuormitustekijöihin liittyvää ongelmaa. TMD-oireilu on hyvin yleistä ja konservatiivinen hoito, kuten manuaaliterapia ja terapeuttinen harjoittelu tuottaa yleensä hyviä tuloksia oireiden hoidossa.

lue lisää
Raskaushieronta ja synnytyksen jälkeinen hieronta

Raskaushieronta ja synnytyksen jälkeinen hieronta

Raskaushieronta ja synnytyksen jälkeinen hieronta ovat hyviä ja turvallisia keinoja tukea äidin hyvinvointia raskauden kaikissa vaiheissa ja sen jälkeen. Hieronnalla voidaan lievittää lihas- ja liitoskipuja, rentouttaa kehoa, parantaa liikelaajuuksia ja lievittää stressin oireita. Hieronta lisää oksitosiinin määrää kehossa, joka on erityisesti synnytykseen valmistautuvalle äidille ja sitä kautta kehittyvälle lapselle hyväksi.

lue lisää
Päänsärky

Päänsärky

Jotta on mahdollista saavuttaa mahdollisimman hyvä vaste eli kivun lieventyminen, kipukohtausten väheneneminen tai kivun loppuminen on syytä selvittää minkälaisesta päänsärkytyypistä on kyse. Tietämällä mahdollisimman tarkasti minkälaisesta päänsärkytyypistä on kyse, voimme valita kyseisen päänsärkytyypin hoitoon parhaan lähestymistavan. Hyvin usein päänsäryn taustalla on asioita, jotka tulevat selkeästi esiin vastaanotolla haastattelun ja tutkimusten yhteydessä. Joskus oireita ja tilannetta pitää kartoittaa pidemmän aikaa. Hyvin harvoin päänsärkyjen taustalla on vakavaa sairautta, vaikka iltapäivälehtien lööpit haluavatkin pitää meitä varpaillaan. Päänsärkyyn pystytään useimmissa tapauksissa vaikuttamaan suotuisasti manuaaliterapeuttisella hoidolla ja ohjauksella. Jos sinua kuitenkin huolestuttaa jatkuvat päänsäryt tai päänsärky haittaa toimintaasi arjessa, eikä särky hellitä ajan myötä, on hyvä hakeutua ammattilaisen vastaanotolle.

lue lisää

Palvelut

Klassinen hieronta
Urheiluhieronta
TMD Purentalihashieronta
Raskausajan hieronta
Postpartum -hieronta
Kuntoutusharjoitteiden ohjaus
Turvallinen kohtaaminen

Käyntiosoite:

Ihantolantie 2, 01900 Nurmijärvi
Klikkaa reitti!

Yhteystiedot:

040 5959 782
carita@hierojacarita.fi

#ihantalo 🤍