TMD purentalihashieronta

Purentalihashierontaa suositellaan erilaisiin purentalihaselimistön toimintahäiriöihin, joiden taustalla on usein kuormitustekijöihin liittyvää ongelmaa. TMD-oireilu on hyvin yleistä ja konservatiivinen hoito, kuten manuaaliterapia ja terapeuttinen harjoittelu tuottaa yleensä hyviä tuloksia oireiden hoidossa.

Mikä on TMD?

TMD eli temporomandibular disorders tai suomeksi purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt on on yhteisnimitys toimintahäiriöille tai sairaus- ja kiputiloille leukanivelissä, purenalihaksissa tai hampaistossa. Purentaelimistön oireilu on yleistä työikäisillä aikuisilla, joskin sitä esiintyy kaikissa ikäluokissa. Erityisesti biologisesti naisukupuoli on tilastollisesti korkeasti edustettuna hoidetuissa TMD-potilaissa.

Yleisimpiä TMD-oireita

Päänsärky on yksi yleisimpiä purentalihaselimistön toimintahäiriöstä johtuva oire. Lisäksi oireita voi olla epätavallinen leukanivelen naksuminen, rahina, kipu nivel- tai lihasalueella, korvakipu, tinnitus, kohina, lukkiintumisen tunne, palan tunne kurkussa, nielemisvaikeudet, suun avaamisen vaikeudet, alaleuan liikehäiriöt, niskakipu tai kaularangan liikehäiriöt.

TMD-oireilun taustatekijöitä

TMD oireilun taustalla on usein psykologisia ja psykososiaalisia tekijöitä, joista aiheutuu stressiä, ahdistuneisuutta, masennusta ja somatisointia eli kehollista oireilua ilman fyysistä syytä, kuten kipua, poikkeamat purennassa, emotionaaliset- ja fyysiset traumat sekä bruksismi eli hampaiden yhteen pureminen öiseen tai päiväsaikaan.

TMD oireilun hoito

Hyvä uutinen on että konservatiivinen hoito, johon lukeutuvat myös manuaaliterapia ja terapeuttinen harjoittelu toimii hyvin 50-90%:lla ihmisistä. Kuten monissa tuki- ja liikuntaelin vaivoissa tilastollisesti keskimäärin 50% paranee ajan kanssa itsestään ja 10-20% paranee huomattavasti erilaisten hoitopolkujen avulla. Hoidossa on tärkeää huomioida ihminen kokonaisvaltaisesti, jotta päästään erilaisten kuormitusta aiheuttavien asioiden äärelle ja tutkimaan oireilun juurisyitä.

Mikäli oireilun taustalla on hampaiden purennan poikkeamaa, leukanivelen rakenteen poikkeamaa, kaularangan fyysistä poikkeamaa, fyysistä traumaa tai suussa on tulehduksellista toimintaa on hyvä ensisijaisesti kääntyä hammaslääkärin / muun lääkärin puoleen ja aloittaa hoitopolun suunnittelu sitä kautta.

Miten valmistautua purentalihashierontaan?

Erityistä valmistautumista ei tarvitse tehdä. Perus hygieniasta huolehtiminen riittää. Hierontaan voi tulla myös meikattuna, joskin suosittelen, että iho olisi käsiteltäviltä alueilta meikitön, koska käsittelyssä meikki voi levitä kohtiin johon sitä ei ollut tarkoitettu. Olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet.

Mitä purentalihashieronnassa tapahtuu?

Hoito aloitetaan laajalla alkuhaastattelulla, jossa kartoitetaan mm. terveydentilaa, mahdollisia lääkärin huomiota vaativia asioita sekä psyykkisiä ja psykososiaalisia tekijöitä. Haastattelun jälkeen tehdään tarvittavat testit ja tutkitaan hierottavia alueita tunnustelemalla. Tämän jälkeen suunnitellaan hoito yhdessä ja suunnitelman mukaan käsitellään sovitut alueet. Hierottavia alueita ovat kasvojen ja päänalueella olevat lihakset, myös suun sisäpuolelta. Hierontaan voidaan yhdistää erilaisia leuan liikkuvuutta parantavia venytyksiä ja lihastyötä aktivoivia tekniikoita. Jälkimmäisiä yleensä kokeillaan tarpeen mukaan jatkokäynneillä. Jos olet ensimmäistä kertaa vastaanotollani eikä sinulle ole aikaisemmin tehty purentalihashierontaa, niin joskus voi olla hyvä jättää myös suun sisäpuolen käsittely jatko käynnille, koska tämä voi ymmärrettävästi tuntua jännittävältä. Suun sisäpuolen käsittelyssä käytän nitriilihanskoja hygieenisyyden varmistamiseksi. Käsiteltäviä alueita ovat myös kaula, niska ja kallonpohja. Hieronta päättyy hyvin rentouttavaan koko päänahan kattavaan käsittelyyn.

Hierontakäsittelyn ei kuulu tuottaa kipua, mutta joskus purentalihakset voivat olla hyvinkin arat. Onkin tärkeää löytää jokaiselle yksilöllinen sietoikkuna, jotta saadaan aikaan mahdollisimman hyvä vaste.

Hieronnan jälkeen ohjataan tarvittaessa terapeuttista harjoitteita, jonka tarkoituksena on vahvistaa ongelma-alueiden lihasten voimantuoton kapasiteettia ja annetaan kotihoito-ohjeet sekä suunnitellaan jatko käynnit. Erityisesti pitkään jatkuneessa TMD-oireilussa on todennäköisesti hyödyllistä ottaa useampi käynti.

Varaa aika hierontaan tästä.

 

Lähteet:

Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD), 2021: https://www.kaypahoito.fi/hoi50057

Carita Kanteleinen

Palvelen manuaaliterapeuttisin keinoin mm. erilaisissa tuki- ja liikuntaelin pulmissa. Omaan kokemusta eliittitason urheilijoiden kanssa työskentelystä. Minulla asiantuntemusta emotionaalisen traumatisoitumisen ilmiöistä ja erityistä kykyä kohdata ihmisiä joilla on vaikeita elämänkokemuksia, pitkittynyt kuormitustila ja/tai kroonistunut kiputila.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja

Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan aktiivisten ja toiminnallisten menetelmien käyttöä potilaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kaikilla osa-alueilla vaikuttamalla asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin ja kipuun sekä aktivoimalla hänen tietoista suhdettaan kuntoutumiseen (Käypähoito). Eli yksinkertaistettuna: yksilöllisesti suunniteltua ja ohjattua kuntouttavaa liike- ja voimaharjoittelua, jonka tavoitteena on kasvattaa kuntoutettavan toiminnallista kapasiteettia ja vähentää mahdollisia oireita, kuten kipua ja/tai liikerajoitetta. Terapeuttinen harjoittelu saattaa olla sinulle entuudestaan tuttua, mikäli olet käynyt esim. fysioterapeutin vastaanotolla.

lue lisää
Raskaushieronta ja synnytyksen jälkeinen hieronta

Raskaushieronta ja synnytyksen jälkeinen hieronta

Raskaushieronta ja synnytyksen jälkeinen hieronta ovat hyviä ja turvallisia keinoja tukea äidin hyvinvointia raskauden kaikissa vaiheissa ja sen jälkeen. Hieronnalla voidaan lievittää lihas- ja liitoskipuja, rentouttaa kehoa, parantaa liikelaajuuksia ja lievittää stressin oireita. Hieronta lisää oksitosiinin määrää kehossa, joka on erityisesti synnytykseen valmistautuvalle äidille ja sitä kautta kehittyvälle lapselle hyväksi.

lue lisää
Päänsärky

Päänsärky

Jotta on mahdollista saavuttaa mahdollisimman hyvä vaste eli kivun lieventyminen, kipukohtausten väheneneminen tai kivun loppuminen on syytä selvittää minkälaisesta päänsärkytyypistä on kyse. Tietämällä mahdollisimman tarkasti minkälaisesta päänsärkytyypistä on kyse, voimme valita kyseisen päänsärkytyypin hoitoon parhaan lähestymistavan. Hyvin usein päänsäryn taustalla on asioita, jotka tulevat selkeästi esiin vastaanotolla haastattelun ja tutkimusten yhteydessä. Joskus oireita ja tilannetta pitää kartoittaa pidemmän aikaa. Hyvin harvoin päänsärkyjen taustalla on vakavaa sairautta, vaikka iltapäivälehtien lööpit haluavatkin pitää meitä varpaillaan. Päänsärkyyn pystytään useimmissa tapauksissa vaikuttamaan suotuisasti manuaaliterapeuttisella hoidolla ja ohjauksella. Jos sinua kuitenkin huolestuttaa jatkuvat päänsäryt tai päänsärky haittaa toimintaasi arjessa, eikä särky hellitä ajan myötä, on hyvä hakeutua ammattilaisen vastaanotolle.

lue lisää

Palvelut

Klassinen hieronta
Urheiluhieronta
TMD Purentalihashieronta
Raskausajan hieronta
Postpartum -hieronta
Kuntoutusharjoitteiden ohjaus
Turvallinen kohtaaminen

Käyntiosoite:

Ihantolantie 2, 01900 Nurmijärvi
Klikkaa reitti!

Yhteystiedot:

040 5959 782
carita@hierojacarita.fi

#ihantalo 🤍