Hierojan hyvinvointi – usein kysyttyä

Minulta kysytään usein miten hieroja jaksaa tehdä työtään. Ohessa kirjoitukseni hierojan hyvinvoinnista omasta kokemuksestani käsin.

Tulevatko kädet kipeiksi hieronnasta?

Eivät ole vielä tulleet. Jos näin kuitenkin kävisi, olisi todennäköiset rasituskipujen syyt moninaiset. Hieronta on tekniikkalaji ja jotta fyysinen tekeminen olisi kehon näkökulmasta kestävää on työskentelyergonimiaan kiinnitettävä huomiota. Hyvä ergonomia on jokaiselle hierojalle yksilöllistä. Asiakkaalle minun ergonominen työskentely näyttäytyy mm. hoitopöydän korkeuden säätelynä ja siinä miten tarvittaessa tuen tekemistäni ja/tai asiakastani kehollani. Voima lähtee jaloista ja käytän kehoani kokonaisvaltaisesti ja aktiivisesti hieronnan aikana. Jos voimantuotto olisi nivelien varassa, ei tätä työtä voisi tehdä kovin pitkään ilman kulumia ja kipuja. Laajat otteet ja kosketuspinnat tukevat myös turvallisuuden tuntua ja edesauttavat oksitosiinin tuotantoa. Sen sijaan että voimaa vaativissa hierontaotteissa liikuttaisin vain käsiäni, liikun otteen myötäisesti koko kehollani ja näin samalla tuen niveliäni. 

Pitääkö hierojalla olla voimaa?

Hieronta on fyysistä työtä, jossa tarvitaan myös voimaa. Voimankäytössä kestävyyden maksimitasot eivät saisi työpäivän aikana useasti ylittyä. Tämä tarkoittaa sitä että jos tätä työtä mielii tekevänsä mahdollisimman vaivatta niin pitkään kuin haluaa, on voimatasoista pidettävä huolta ja liikunnan määrien tulisi yltää ainakin liikunnan suositusten tasolle. Minun tapani liikkua vapaa-ajalla pitää sisällään uintia, voimaharjoittelua ja juoksua vaihtelevissa suhteissa. 

Eikö sinua rasita kuunnella ihmisten murheita?

Monilla luokseni hakeutuvilla ihmisillä on fyysisten kipujen tai vaivojen lisäksi tarvetta tulla kuulluksi muunlaisissa pulmissa. Hierontahoito pitää joskus yllätyksellisesti sisällään myös ohjauksellista työskentelyä. Koska suurimmat esteet tai haasteet matkalla kohti hyvinvointia löytyvät usein ajattelusta on hieronnan äärellä pysähtyminen tehokas tapa päästä reflektoimaan hankalilta tuntuvia kysymyksiä, kokemuksia ja ajatuksia. Hieronta aktivoi lepohermostoa ja palauttaa keholliseen turvallisuuden tilaan, jolloin ylemmät ajatteluntaidot ovat tehokkaasti käytettävissämme. Tästä tilasta käsin voimme oppia uusia asioita, joka on oleellisen tärkeää kestävien elämäntapamuutosten saavuttamisessa. 

Hieronta ei siis ole yksinomaan fyysistä työtä, vaan myös ajatuksellista. Ja jotta omat korkeamman ajattelun kykyni ovat  käytettävissä asiakkaani kanssa, on minun pidettävä huolta omasta turvallisuuden tunteestani, rittävästä levosta, ilosta ja ravinnosta. Tähän kykyyn ylläpitää omaa turvallisuuden tunnetta liittyy myös vahvasti omat sisäiset prosessit, terapeuttiset yhteistyöt ja opiskelu. Myötätuntotaidot ovat tärkeitä. Niiden kanssa pystyn olemaan läsnä vaikeidenkin asioiden ja tunteiden äärellä kulumatta. Niiden avulla jakamisesta tulee merkityksellinen kokemus kummallekin tilanteessa olevalle, vaikka käsillä oleva aihe olisi vaikea.

Oma hyvinvointi vaikuttaa kykyyn vastata asiakkaan tarpeisiin.

Kysymys kuului, miten jaksan työtäni? En aina jaksakaan. Vaikka olen ammattilainen, olen myös ihminen ja minua sitoo samat hyvinvointiin liittyvät lainalaisuudet kuin muitakin ihmisiä. Ylimääräistä ja joskus yllättävää kuormaa saattaa aiheuttaa ympäröivät olosuhteet, terveydelliset seikat, perheeseen liittyvät asiat yms. Hyvinvointi ei ole staattinen asia. Tasapaino ja tasapainon heilahtelut vuorottelevat jatkuvasti. Silloin pitää optimoida toimintaa kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Usein vaikeinta on pysähtyminen ja tilan ottaminen levolle. Aikaisemmat työurani ovat olleet vahvasti tulos- ja kilpailukeskeisiä. Sellaisessa lähestymistavassa inhimillinen pysähtymisen tarve on ristiriidassa tavoitteen ja toiminnan kanssa. Jotta voin uskottavasti opettaa on minun elettävä kuten opetan. Siksi koen että työtätekevänä ammattilaisena ja yrittäjänä on tärkeää sanoa ääneen myös tämä seikka. Moni ammattilainen kokee turhaa syyllisyyttä omasta inhimillisyydestään.

Jotta voin vastata asiakkaiteni tarpeisiin, on minun pidettävä huolta omasta hyvinvoinnistani ensin. Taloudellisesti ajatellen se voi tarkoittaa lyhyellä tähtäimellä uhrausta toimeentulon määrässä, mutta kestävien arvojen näkökulmasta se tuottaa pitkässä juoksussa enemmän tyytyväisiä asiakkaita. Periaate päätökseni ja samalla asiakaslupaukseni on, että en vastaanota viittä asiakasta enempää päivässä, jotta voin taata yhtä laadukkaan hoidon kaikille ja jos hyvinvointini sitä vaatii, siirrän asiakkaan varauksen ja näin varmistan että asiakkaani saa rahoilleen odotusten täyttävän vastineen. Voit siis turvallisesti luopua mahdollisesta huolesta minun jaksamiseeni littyen. Jos olet vastaanotollani, olen kykenevä sinut kohtaamaan ja sinua hoitamaan.

Carita Kanteleinen

Palvelen manuaaliterapeuttisin keinoin mm. erilaisissa tuki- ja liikuntaelin pulmissa. Omaan kokemusta eliittitason urheilijoiden kanssa työskentelystä. Minulla asiantuntemusta emotionaalisen traumatisoitumisen ilmiöistä ja erityistä kykyä kohdata ihmisiä joilla on vaikeita elämänkokemuksia, pitkittynyt kuormitustila ja/tai kroonistunut kiputila.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja

Raskaushieronta ja synnytyksen jälkeinen hieronta

Raskaushieronta ja synnytyksen jälkeinen hieronta

Raskaushieronta ja synnytyksen jälkeinen hieronta ovat hyviä ja turvallisia keinoja tukea äidin hyvinvointia raskauden kaikissa vaiheissa ja sen jälkeen. Hieronnalla voidaan lievittää lihas- ja liitoskipuja, rentouttaa kehoa, parantaa liikelaajuuksia ja lievittää stressin oireita. Hieronta lisää oksitosiinin määrää kehossa, joka on erityisesti synnytykseen valmistautuvalle äidille ja sitä kautta kehittyvälle lapselle hyväksi.

lue lisää
Fitnessurheilun lajianalyysi ja hierojan rooli

Fitnessurheilun lajianalyysi ja hierojan rooli

Tässä kirjoituksessani painotan mahdollisimman turvallisesti ja terveellisesti toteutettua naisten fitnessurheilua tutkitun tiedon valossa sekä kliinistä kokemustani hierojana. Lyhyesti fitnessurheilusta voidaan todeta, että se on todellista huippu-urheilua, ja jotta sitä voidaan harrastaa mahdollisimman terveellisesti sekä turvallisesti, on harjoittelun oltava hyvin ja yksilöllisesti ohjelmoitua. Kehittymiseen pitää suhtautua maltillisesti ja pitkäjänteisesti. Tavoitteellinen fitnessurheilu vaatii vahvaa sitoutumista sekä panostamista ammattitaitoiseen valmennukseen ja hyvinvoinnin seurantaan.

lue lisää
Päänsärky

Päänsärky

Jotta on mahdollista saavuttaa mahdollisimman hyvä vaste eli kivun lieventyminen, kipukohtausten väheneneminen tai kivun loppuminen on syytä selvittää minkälaisesta päänsärkytyypistä on kyse. Tietämällä mahdollisimman tarkasti minkälaisesta päänsärkytyypistä on kyse, voimme valita kyseisen päänsärkytyypin hoitoon parhaan lähestymistavan. Hyvin usein päänsäryn taustalla on asioita, jotka tulevat selkeästi esiin vastaanotolla haastattelun ja tutkimusten yhteydessä. Joskus oireita ja tilannetta pitää kartoittaa pidemmän aikaa. Hyvin harvoin päänsärkyjen taustalla on vakavaa sairautta, vaikka iltapäivälehtien lööpit haluavatkin pitää meitä varpaillaan. Päänsärkyyn pystytään useimmissa tapauksissa vaikuttamaan suotuisasti manuaaliterapeuttisella hoidolla ja ohjauksella. Jos sinua kuitenkin huolestuttaa jatkuvat päänsäryt tai päänsärky haittaa toimintaasi arjessa, eikä särky hellitä ajan myötä, on hyvä hakeutua ammattilaisen vastaanotolle.

lue lisää

Palvelut

Klassinen hieronta
Urheiluhieronta
Raskausajan hieronta
Postpartum -hieronta
Purentalihashieronta (alkaen 13.5.)
Kuntoutusharjoitteiden ohjaus
Turvallinen kohtaaminen
Terapeuttinen kosketus

Käyntiosoite:

Ihantolantie 2, 01900 Nurmijärvi
Klikkaa reitti!

Yhteystiedot:

040 5959 782
carita@hierojacarita.fi