Hieronnan vaikutuksista

Kirjoittanut Carita Kanteleinen
8 · 21 · 20

Erilaisiin manuaalisiin terapioihin, kuten hierontaan liittyy valtavasti uskomuksia. Uskomuksista tulee helposti vakuuttavan ”asiantuntijan” lausumina totuuksia. Yksi painava syy sille miksi valitsin juuri Suomen urheiluhierojaopiston kouluttautuakseni hierojan ammattiin oli siinä että kyseinen opinahjo painottaa koulutuksessaan ajankohtaista tutkittua tietoa. Sopivan ravistelevaa oli kuulla että tämä ala valtaosin toimii noin 20 vuotta vanhan tiedon varassa. Tämä herätti minussa valtavan kiinnostuksen tutkia ja pohtia hieronnan ilmiöitä sekä omia käsityksiä tarkemmin. Näistä lähtökohdista päätin aloittaa ammattiblogini kirjoittamisen jo opiskeluvaiheessa. Pyrin tekemään tutkimustiedota helpommin lähestyttävää ja ymmärrettävää oman kokemukseni kautta. Toivon että pystyn tarjoamaan samanlaisia valaistumisen hetkiä lukijoilleni, kuin olen itse saanut kokoea opintojeni aikana.

Hieronta otteista ja niiden vaikutuksista

Klassisia hieronta otteita lasketaan olevaksi kuusi erilaista. Niitä kutsutaan nimillä sively, hankaus, pusertelu, taputus, täristys ja ravistelu. Näin on ollut antiikin ajoista lähtien. Eri otteita käytetään hieronnan eri vaiheissa ja niitä vaihdellaan yksilöllisesti sen mukaan miten paljon, minne ja kuinka laajalle alueelle kehoa halutaan kohdistaa painetta. Tähän vaikuttaa paljolti asiakkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet, sekä hierojan tekemät huomiot. Hierontaotteiden fysiologiset vaikutukset ovat pitkälti niissä kaikissa samat. Niitä ovat:

  • Pintaverenkierron vilkastuminen
  • DOMS:ista (delayed onset of muscle soreness eli viivästynyt lihaskipu joka johtuu lihaksen harjoittamisesta) johtuvan kivun lievitys
  • Kivunlievitys
  • Nivelten ja raajojen liikelaajuuden hetkellinen paraneminen
  • Neurofysiologiset vasteet, (esim. lihastonuksen eli lihasjänteyden lasku)
    • Rentoutuminen
  • Psyykkiset vasteet
    • Stressin väheneminen

Alla lainaus Suomen urheiluhierojaopiston sivuilta hieronnan vaikutuksista.

Useiden eri tutkimusten mukaan hieronta lievittää kipua, laskee stressitasoja ja verenpainetta, parantaa unenlaatua sekä lievittää ahdistusta. Suurin osa manuaaliterapian hyödyistä on siis hermostollista. Jo yhdellä hierontakerralla saadaan usein lievitettyä kipua sekä laskettua verenpainetta ja sydämen sykettä. Useammalla hierontakerralla saadaan lievitettyä myös ahdistuneisuutta ja stressiä. Hieronnan on todettu parantavan mielenlaatua.

Uskomuksia ja vanhentunutta tietoa hieronnan vaikutuksista

En koe hedelmälliseksi tai edes tarpeelliseksi alkaa listaamaan kaikkia niitä valtauskomuksia joita kaikkeen terapeuttiseen työskentelyyn liittyy. Myös manuaaliterapioihin johon hierontakin lukeutuu. Syy tähän on yllä olevan listan kahdessa kahdessa viimeisessä kohdassa, jotka myös koen hieronnan vaikutuksista tärkeimmiksi omasta näkökulmastani käsin.Meillä on valtavasti tutkimusaineistoa joka puhuu ns. plasebovaikutuksen puolesta. Kyseinen ilmiö on vahvasti yhteydessä näihin alleviivaamiini vasteisiin. Jos hoitosuhde on hoitajan ja hoidettavan välillä luottamuksellinen ja turvallinen, riippumatta siitä millä tavoin vaikutuksia mahdollisesti kuvataan, syntyy automaattisesti psykofyysisiä vasteita jotka tuntuvat rentoutumisena, rauhoittumisena ja kivun lievenemisenä. Ihmiset ovat fysiologisesti kuin psyykkisestikin yksilöitä, jotka ovat muovautuneet elämänkokemuksiensa myötä yhtälailla yksilöllisiksi kokonaisuuksiksi. Tällöin myös terapeuttisen työskentelyn lähestymistavat voivat olla moninaiset. Jos asia kiinnostaa enemmän niin suosittelen lukemaan kirjoitukseni turvallisuuden merkityksestä. En halua alkaa kumoamaan asioita jotka ovat mahdollisesti tuoneet avun jollekin. Tästä pääsemme kuitenkin mielestäni yhteen tärkeimpään manuaaliterapian kulmakiveen ja hieroja muistisääntöön:

Asiakkaalla tulisi olla vähemmän ongelmia vastaanotolta lähtiessään, kuin sinne tullessaan.

Hieroja ei tee koskaan diagnooseja tai hieronnan yhteydessä mahdollisten löydöstensä pohjalta johtopäätelmiä (ainakaan ääneen asiakkaalle). Jos ja kun jotain huomion arvoista tulee vastaan koulutettu hieroja ohjaa asiakkaan jatkotutkimuksiin lääkärille. Tämäkin tulee tehdä kuitenkin hienovaraisesti, ettei hieronnasta syntyvää neuromuskulaarista vastetta menetetä sympaattisen hermoston aktivaation myötä. Toisin sanoen; ei tuoteta hoidettavalle stressireaktiota mahdollisen terveyshaitan esilletuomisen myötä. Iso osa (jos ei jopa suurin osa) onnistunutta hoitotoimenpidettä on hierojan kyky ylläpitää turvallisuuden kokemusta.  Annan tästä asiasta omakohtaisen esimerkin:

Kävin kerran hyvin asiantuntevan oloisella hierojalla jonka hierontatekniikka tuntui erityisen hyvälle. Hän huomasi että vasemmalla puolella jalassani ja lonkan alueella oli enemmän lihasjännitystä. Hän kysyi onko minulle mahdollisesti tehty jotain operaatiota ko. jalkaan. Tuntui lähes ihmeeltä että hän pystyi päättelemään tälläisen asian hieromalla minua. Kerroin että teini-ikäisenä minulle on suoritettu leikkaus vasempaan kantapäähäni, jonka paraneminen kesti pitkään ja oli erityisen kivuliasta. Hieroja totesi tähän että astun ilmeisesti edelleen ko. jalkani kanssa hieman eritavoin josta syntyy epätasaista rasitetta jalkoihini. Olin todella tyytyväinen hierontaan, mutta olen siitä asti miettinyt tätä askeltamiseni epätasapainoa, jota en kuitenkaan itse mitenkää kykene tunnistamaan. Olen kokeillut monenlaisia kenkiä yms. mutta silti astun mielestäni ihan yhtä paljon kummallekin jalalleni. Asia on jäänyt vaivaamaan. Minulla oli siis vastaanotolta lähtiessäni enemmän ongelmia kuin sinne tullessani, vaikka olin tyytyväinen saamaani palveluun.

Totuus on myös se että kyseisen jalan silloinen lihasjänteys on voinut johtua kovin monesta eri asiasta ja on todennäköisesti ollut monen asian summa. Hierojan onkin oltava oman ajattelunsa kanssa jatkuvasti varpaillaan, sillä motivoituneena tekijänä on vaikea vastustaa kiusausta olla tekemättä diagnooseja.

Carita Kanteleinen

Olen koulutettu hieroja & urheiluhieroja Carita Kanteleinen. Palvelen manuaaliterapeuttisin keinoin mm. erilaisissa tuki- ja liikuntaelin pulmissa. Omaan kokemusta myös eliittitason urheilijoiden kanssa työskentelystä. Minulla on erityistä kykyä kohdata ihmisiä joilla on vaikeita elämänkokemuksia ja asiantuntemusta emotionaalisen traumatisoitumisen ilmiöistä. Toimin ajoittain myös kokemusasiantuntijana, sekä asiantuntijana näiden aihepiirien parissa. Jos sinulla herää kysymyksiä ota rohkeasti yhteyttä.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja

Miten klassinen hieronta eroaa urheiluhieronnasta?

Miten klassinen hieronta eroaa urheiluhieronnasta?

Käytännössä kaikki lääketieteellinen länsimainen hieronta perustuu klassiseen hierontaan. Myös urheiluhieronta. Klassinen hieronta perustuu tietynlaisiin hierontaotteisiin, joita yhdistellään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Urheiluhieronnassa korostuu anatomian- ja erilaisten urheilulajien fyysisten vaikutusten- ja harjoituskausien tuntemus, joiden perusteella hieroja voi päätellä tarvittavia manuaaliterapeuttisia toimia. Klassisten hierontaotteiden lisäksi urheiluhieronnassa usein käytetään erilaisia liikelaajuutta parantavia ja kipua helpottavia harjoitteita, venytyksiä ja liikkuvuutta parantavia manuaaliterapeuttisia tekniikoita. Hierontaan kuuluu myös olennaisesti kuntoutusharjoitusten suunnittelu ja ohjaus, sekä tarvittaessa ohjaaminen jatkotutkimuksiin tai hoitoon toiselle ammattilaiselle.
Klinikallani yhdistelen kaikkea osaamistani tarpeen mukaan.

Taikaa vai turvaa?

Taikaa vai turvaa?

Jatkan pitkästä aikaa blogin päivittämistä lempiaiheellani: turvallisuuden merkitys hoitotyössä. 

Riittävän turvallisen hoitotilanteen luomalla voi saada ”ihmeitä” aikaan. Ihmeeltä ja jopa jollain tapaa selittämättömältä se voikin hoidettavan kokemuksena tuntua, kun erilaisia tunteita alkaa hieronnan aikana nousta esiin. Sellaisia, jotka ovat joutuneet pitkään jatkuneen stressin vuoksi sivuuttaa, jotta jaksaa ”pysyä kasassa” pakollisten asioiden hoitamista varten.

Anna palautetta!

Anna palautetta!

Oletko ollut hoitopöydälläni ja pitänyt saamastasi hoidosta? Jotta minun on mahdollista saada tarjoamani palvelut mahdollisimman monen mahdollisen asiakkaan tietoisuuteen on asiakaspalautteilla iso merkitys. Niiden avulla pystyn myös kehittämään palveluitani....